Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.19 Existuje sankcia za porušenie morálneho zákona? Ak hovoríme o dôsledkoch porušenia morálneho zákona, zaujíma nás, či existuje nejaká sankcia, ktorá nastúpi v prípade porušenia tohto zákona. V kapitolách, kde

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.8 Dobro a Prvá príčina V tomto kroku získavania informácií o Prvej príčine sa naskytá otázka, či je Prvá príčina dobrá. Skôr, ako budeme skúmať tento problém, je dôležité ozrejmiť,

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8 Dokazovanie všeobecne záväzného prirodzeného morálneho zákona Ak má byť dôkaz absolútne spoľahlivý, nemožno pri ňom vychádzať z predpokladov, ktoré môžu byť spochybnené. Rovnako sa nemožno odvolávať na

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.7 Zhrnutie a výsledky pokusov dokázať a vysvetliť existenciu prirodzeného morálneho zákona na prirodzených princípoch Na začiatku nášho bádania ohľadom existencie prirodzeného morálneho zákona stál predpoklad, že tento zákon

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2 Existencia Boha a prirodzeného morálneho zákona V úvodnej kapitole sme ukázali, že prístup k zdôvodňovaniu a dokazovaniu existencie Boha a pravdivého náboženstva sa menil, až napokon väčšinový prúd mysliteľov

Viac...

Začiatok série článkov zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. Úvod Človek, ktorý sa narodí na tento svet, je v situácii, kedy sa ocitne uprostred množstva nezodpovedaných životne dôležitých otázok: Prečo existuje? Má jeho existencia nejaké zmysluplné zameranie? Je jeho existencia dočasná,

Viac...