Videa – seriál Teológia spásy

TEOLÓGIA SPÁSY 1. časť – s doc. Štefanom Paločkom

Teológia spásy 2. časť – Základná charakteristika Boha

Telológia spásy 3. časť – Atribúty Boha

Teológia spásy 4. Časť – Atribúty Boha II. (rozum, vôľa, spravodlivosť, milosrdenstvo)

Teológia spásy 5.časť – Falošné predstavy o Najsvätejšiej Trojici

Teológia spásy 6. časť – Učenie Cirkvi o Najsvätejšej Trojici I.

Teológia spásy 7. časť – Učenie Cirkvi o Najsvätejšej Trojici II.

Teológia spásy 8. časť – Boh Stvoriteľ

Teológia Spásy 9. Časť – Boh – Stvoriteľ človeka

Teológia spásy 10. časť – Prvotný stav človeka

Teológia spásy 11. Časť – Hriech

Teológia spásy 12. časť – Prvotný hriech

Teológia spásy 13. časť – dedičný hriech

Teológia spásy 14. Časť – Stará zmluva

Teológia spásy 15. časť – Ježiš Kristus

Teológia spásy 16. Časť – Nesprávna interpretácia Kristovho spastieľného diela I.

Teológia spásy 17. Časť – Nesprávna interpretácia Kristovho spasiteľného diela II.

Teológia spásy 18. časť – Dôsledky falošných interpretácií Kristovho spasiteľného diela

Teológia spásy 19. časť – Kristovo spasiteľné dielo

Teológia spásy 20. časť – Kristus vzal na seba naše hriechy

Teológia spásy 21. Časť – Kristus zomrel za nás, Kristus je zmiernou obetou

Teológia spásy 22. časť – Kristus nás zmieril s Otcom, Kristus nás vykúpil

Teológia spásy 23. časť – Kristus za nás zadosťučinil, Kristus nám zaslúžil odpustenie hriechov

Teológia spásy 24. časť – Kristus zostúpil k zosnulým a vstal z mŕtvych

Teológia spásy 25. časť – Ospravodlivenie – úvod

Teológia spásy 26. časť – Príprava na ospravodlivenie

Teológia spásy 27. časť – Nadobudnutie ospravodlivenia

Teológia spásy 28. časť – Stav ospravodlivenia

Teológia spásy – 29. časť Praktické dôsledky ospravodlivenia I.

Teológia spásy 30. časť – Praktické dôsledky ospravodlivenia II.

Teológia spásy 31. časť – Praktické dôsledky ospravodlivenia III.

Teológia spásy 32. časť – Prostriedky rastu v spravodlivosti – modlitba

Teológia spásy 33. časť – Prostriedky rastu v spravodlivosti – Spoločenstvo svätých