Úvod

Stránka vieralogicky.sk vznikla s cieľom:

  • sprístupniť študijné texty z teológie doc. Štefana Paločka v online priestore
  • ponúknuť aj prednášky vo forme videa
  • zdôvodniť katolícku vieru ako jedinú vieru schopnú zachrániť človeka
  • upresniť nepresné pohľady, ako funguje spásonosné dielo Ježiša Krista
  • ponúknuť hlbšie informácie pre poznanie učenia Katolíckej cirkvi
  • chce aj náročnejšími textami povzbudiť veriacich vo viere
  • knihy a učebnice autora sú spomenuté tu
  • stránka vznikla 28.10.2021 a stále sa rozvíja (mapa webstránky)

Prečo študovať vieru, nestačí len veriť celým srdcom?

>> Úloha rozumu pri hľadaní Boha

Prečo práve Katolícka cirkev a nie iná kresťanská?

>> Identita Kristovej Cirkvi

Prečo potrebujeme cirkev, nestačí nám Sväté písmo, Biblia?

>> Novozákonný biblický kánon

Zaplatil za naše hriechy Ježiš svojou krvou?

>> Problém zástupného trestu

>> Kategórie interpretujúce Kristovo spásne dielo

Čo sa deje, keď idem na spoveď?

>> Sviatosť zmierenia

>> Učenie Katolíckej cirkvi o záchrane jednotlivého človeka – 1. (kapitola 2.2)

Hnevá sa Boh na mňa?

>> Problém zástupného trestu

Na čom postaviť manželstvo?

>> Princíp nerozlučnosti manželstva

>> Kristovo evanjelium ako základ pre zdravé rodinné vzťahy