Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Úvod - vieralogicky.sk

Úvod

image_print

Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. (1 Pt3, 15)

Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. (Rim 1, 20)

11. Modlitby za zosnulých

Očistec

Ciele:

  • ponúknuť hlbšie informácie o učení Katolíckej cirkvi
  • sprístupniť texty doc. Štefana Paločka o Katolíckej teológii

  • knihy a učebnice autora
  • prednášky vo forme videa

Krátke články aj na www.permanentnaformacia.sk GTF PU v Prešove, napríklad http://permanentnaformacia.sk/index.php/2022/02/20/dokazovanie-autenticity-katolickeho-krestanstva-2/