1

Video

Katechéza – Poslušnosť Svätého Jozefa z cyklu katechéz na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity k Roku sv. Jozefa.

YouTube: 7.2.2021 Homília – Mäsopôstna nedeľa

5. evanjelizačný večer s názvom “DRUHÁ ZÁCHRANNÁ DOSKA Hosť: otec Štefan Paločko “, Peter Milenky band / OFFICIAL