doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Pozri aj článok https://vieralogicky.sk/monofyzitizmus-a-kristove-prirodzenosti/ Za vlády byzantského cisára Leva III. Isaurského († 741) došlo k odmietaniu úcty k ikonám, teda k ikonoklazmu. V roku 726 cisár vydal prvé edikty, ktoré nariaďovali, že ikony musia byť v chrámoch umiestnené tak vysoko, aby sa ich ľudia nemohli dotýkať. Onedlho však nariadil ikony

Viac...